ما یک تیم هستیم

ما به شما فکر می کنیم

هدف ما رسیدن به کسب موفقیت است و این امر اکتسابی نیست! در تلاشیم برای رسیدن

0%
میزان رضایت مشتریان
0
پروژه های انجام شده
$0
میانگین هزینه یک ساعت
0
تعداد همکاران

تولد ما

ما در این سال شروع کردم و آینده ای را که خواستیم متصور شدیم.
در تلاشیم تا به آنجه می خواهیم برسیم، درون گروه و برون گروه
زمانی که فرد در یک گروه حضور دارد و در آن احساس راحتی و خودمانی بودن با اعضا را دارد و تشکیل یک ما را می دهد که با بیرون از گروه و آنهایی که در گروه حضور ندارند تفاوت ایجاد می کند درون گروه تلقی می شود
اعضای درون گروه معمولا خارج از گروه را به یک چشم می بیننید و از نظر آن ها برون گروه افراد مستقل نیستند و همه یک دست و همگون هستند .

تیم ما

ارسان جاهد تبریزی

سرپرست

با داشتن هدفی بزرگ شروع به جمع آوری افرادی کردم هم اکنون همه با هم بیزدَوآر را تشکیل می‌دهند.

مهدی عظیمی تبریزی

مدیر

بخش های مختلف نیاز به متخصص های خود را دارد، زمانی تیم نقش و جهت جدیدی پیدا کرد که مهدی به ما پیوست.

پویا طاهری

عکاس صنعتی

طراحی منحصر به فرد این تیم از این دوست ما شکل می گیرد و آغاز می شود

برخی از مشتریان ما

فهرست